INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • EXCITED IN SINGAPORE 3 D 2 N
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
 • ซุปตาร์ขาวผ่อง (เป็นยองใย) 5วัน3คืน
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ

HOKKAIDO 5D3N BY ASIA ATLANTIC AIRLINES
HOKKAIDO 5D3N BY ASIA ATLANTIC AIRLINES
HB-TTN
กำหนดการเดินทาง : (2560)
26 พ.ย. 60-31 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินชิโตเซะ - เมืองฟุราโน่ – ชมสุนัขลากเลื่อน - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ทาวน์-คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ -  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ศาลเจ้าฮอกไกโด - คิโรโระ สโนว์เวิลด์ – ตลาดปลานิโจ - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาโบราณ - สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี – มิตซุยเอ้าเลท-สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
 
HOKKAIDO 5D3N BY ASIA ATLANTIC AIRLINES
 SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N
SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N
TG-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
12 ต.ค. 60-24 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ –นาริตะ -วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ลานสกี ฟูจิเท็น - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค  – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน-นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ– ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
 SURPRISE TOKYO OSAKA 5D3N
 CZECH AUSTRIA HUNGARY 7D4N
CZECH AUSTRIA HUNGARY 7D4N
EK-VC
กำหนดการเดินทาง : (2560)
11 ต.ค. 60-04 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ- ปราก- คาโรวีวารี่ - เชสกี้คลุมลอฟ-คาโรวีวารี่ - ฮอลสตัท - ลินซ์-เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ - ล่องเรือดานูบ -บูดาเปสต์ - กรุงเทพฯ
 
 CZECH AUSTRIA HUNGARY 7D4N
TOKYO STRONG STRONG 5D3N
TOKYO STRONG STRONG 5D3N
XJ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
04 ต.ค. 60-04 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง-นาริตะ-วนอุทยานฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–โอวาคุดานิ-ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์-ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งชินจูกุ-อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)-กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือ
 
TOKYO STRONG STRONG 5D3N
HONG KONG 3D 2N BY EK
HONG KONG 3D 2N BY EK
EK-SSM
กำหนดการเดินทาง : (2560)
11 ส.ค. 60-21 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง - Symphony of Lights  - วัดหวังต้าเซียน - วัดคุนยัม - วัดนางชี - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - วัดหม่านโหมว - อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว - วัดหยวนหยวน - นั่งกระเช้านองปิง - วัดโปหลิน - อิสระช้อปปิ้ง CITYGATE - ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
 
HONG KONG 3D 2N BY EK
SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
XJ-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
07 ก.ค. 60-28 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินอินชออน - วัดวาวูจองซา - โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - HANGANG RIVER CRUISE - สวนสนุก LOTTE WORLD- สมุนไพรออตเกนามู - ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังชางด็อกกุง - ศูนย์สมุนไพรโสม - COSMETIC OUTLET - DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง - ONE MOUNT (SNOW PARK*) - น้ำมันสน - พลอยอะเมทิส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - N SEOUL TOWER-ALIVE MUSEUM - ถนนอินซาดง - อินชอน (สนามบิน)                                
 
SUMMER DELIGHT IN KOREA 5D3N BY XJ
รายการมากกว่าเที่ยว พาเที่ยวฮอกไกโด
ติดต่อ SALE (hot line)
HOKKAIDO BEYOND 6D4N
HOKKAIDO BEYOND 6D4N
TG-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
22 ต.ค. 60-29 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตะเสะ – โนโบริเบทสึ – จิโกคุดานิ - เมืองฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาจิ โกดังอิฐแดง - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ - ย่านโมโตมาชิ เชิงเขาฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ทะเลสาบโทยะ Sairo View Point - โทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ –ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร - ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรือท่านสามารถอิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยได้เต็มวัน - ซัปโปโร - สนามบินชิโตเสะ
HOKKAIDO BEYOND 6D4N
Amazing Tohoku 5D3N
Amazing Tohoku 5D3N
TR-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
28 ต.ค. 60-21 มี.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - นาริตะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - ถ่ายรูปสะพานชินเคียว - นาสุออนเซ็น - ไอสุวาคามัตสึ – หมู่บ้านโบราณโออูจิจุคุ – ปราสาทสึรุกะ -  เซนได – จุดชมวิวเซนได –ปราสาทอาโอบะ – ศาลเจ้าโกโคคุ – ช้อปปิ้งอิจิบังโจหรือ ซูมิกาวะ สโนว์ พาร์ค (ช่วงWinter)- เมืองมัตสึซิม่า - ล่องเรือชมจุดชมวิวที่สวย 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น – เซนได – นาริตะ – ห้างเอออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
Amazing Tohoku 5D3N
 Tokyo Autumn Love 5D3N
Tokyo Autumn Love 5D3N
TR-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
04 พ.ย. 60-29 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดนาริตะ - โตเกียว – วัดอาซากุสะ - โอไดบะ กันดั้ม Unicorn - โออิโสะ  - ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ - คาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – ชินจูกุ – นาริตะ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย   หรือ ซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์  - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง 
 
 Tokyo Autumn Love 5D3N
 Osaka Kyoto Takayama Shirakawago 5D4N
Osaka Kyoto Takayama Shirakawago 5D4N
TR-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 พ.ย. 60-25 ต.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - โอกากิ จ.กิฟุ - เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamanoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า –ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ  - ห้างเอออนโอกากิ - เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – เมืองคิบูเนะ ศาลเจ้าคิฟุเนะ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ชินไซบาชิ โอซาก้า - อิสระฟรีเดย์เต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option ยูนิเวอร์แซล เจแปน - ปราสาทโอซาก้า - ดิวตี้ฟรี Doton Plaza - EXPO CITY – สนามบินคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง   
 
 Osaka Kyoto Takayama Shirakawago 5D4N
SNOW SEOUL 5D3N
SNOW SEOUL 5D3N
TW-TLS
กำหนดการเดินทาง : (2560)
27 ธ.ค. 60-31 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ  (สนามบินสุวรรณภูมิ) -สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – สนุกสนานกับการเล่นสกี-ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แวนด์ – Cosmetic shop – ตลาดทงแดมุน-HERB (RED PINE) - HERB (HERGAENAMU) – GIMCHI SCHOOL + HANBOK – VIA BLUE HOUSE – พระราชวังคยองบกกุง – หมู่บ้านบกชอนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง-โซลทาวเวอร์ – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – โรงงานพลอยสีม่วง –ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต
SNOW SEOUL 5D3N
 The Lost Kansai4 Osaka Kyoto Ine 4D3N
The Lost Kansai4 Osaka Kyoto Ine 4D3N
TR-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
29 ต.ค. 60-21 มี.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท  - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อ Option บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน  - ปราสาทโอซาก้า (นำชมด้านนอก) – ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี – Expo city Osaka – สนามบินคันไซ – ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                                                
         
 The Lost Kansai4 Osaka Kyoto Ine 4D3N
HOKKAIDO SNOW คาวาอี้ !!! 5D3N
HOKKAIDO SNOW คาวาอี้ !!! 5D3N
TG-GH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
20 มี.ค. 61-24 มี.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตะเสะ - ทะเลสาบชิโคทสึ – โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - อิออนพลาซ่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน – ลานสกีฟุราโน่ – SNOWMOBILE - ซัปโปโร - ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ - ร้านดองกี้ - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – ศาลเจ้า ฮอกไกโด - MITSUI OUTLET - ช้อปปิ้งซูซุกิโนะ - ร้าน 100 เยน - สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
HOKKAIDO SNOW คาวาอี้ !!! 5D3N
HOKKAIDO ICE FALL FESTIVAL 5D3N
HOKKAIDO ICE FALL FESTIVAL 5D3N
TG-GH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
28 ม.ค. 61-02 มี.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตะเสะ - โทมามุ เมืองหิมะ - ลานสกีฟุราโน - บ่อน้ำสีฟ้า - อาซาฮิคาว่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - คามิคาว่าไอซ์พาวิลเลี่ยน - ชมเทศกาล Sounkyo Hot Spring Ice Fall Festival 2018 - อิออนพลาซ่า - โอตารุ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเป่าแก้ว – ซัปโปโร – ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ร้านดองกี้  - สนามบินชิโตเสะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
HOKKAIDO ICE FALL FESTIVAL 5D3N
HONGKONG DIDNEYLAND 3D2N
HONGKONG DIDNEYLAND 3D2N
CX-HLC
กำหนดการเดินทาง : (2560)
09 เม.ย. 62-09 เม.ย. 78
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ส่งที่พัก -ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน + พลุ  -รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
HONGKONG DIDNEYLAND 3D2N
(HK057) ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วัด 3 วัน 2 คืน
(HK057) ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วัด 3 วัน 2 คืน
CX-HLC
กำหนดการเดินทาง : (2560)
23 ต.ค. 60-18 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี  - อิสระช้อปปิ้งนาธาน-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)- เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว – วัดหยวนหยวน-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light -พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท– กรุงเทพฯ  
(HK057) ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มใจ 9 วัด 3 วัน 2 คืน
Luang Prabang 3D2N
Luang Prabang 3D2N
QV-HCL
กำหนดการเดินทาง : (2560)
08 เม.ย. 52-07 ก.ย. 79
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง - ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง (พระราชวังเก่า) –วัดเชียงทอง – บ้านผานม – วัดป่าโพนเพา - พระธาตุพูสี - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ 
 
Luang Prabang 3D2N
EASY WINTER HONGKONG 3D2N
EASY WINTER HONGKONG 3D2N
CX-CU
กำหนดการเดินทาง : (2560)
08 มิ.ย. 56-08 ก.ย. 73
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–หมูบ้านนองปิง–อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet - ติ่มซำ–รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่ - วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน– ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต - ติ่มซำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ
EASY WINTER HONGKONG 3D2N
SEASON CHANGE IN SEORAK 5D3N
SEASON CHANGE IN SEORAK 5D3N
LJ-ST
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 พ.ย. 60-03 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)-อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) 
 อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา
 
SEASON CHANGE IN SEORAK 5D3N
SPECIAL OF THE MONTH THE PENINSULA HONG KONG
SPECIAL OF THE MONTH THE PENINSULA HONG KONG
EK-CH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
09 เม.ย. 78-09 พ.ค. 79
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - THE PENINSULU HONG KONG-วัดแชกงหมิว – เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ – วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ –– อาหารเที่ยง Michelin Star – อิสระช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย-อิสระช้อปปิ้ง ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
SPECIAL OF THE MONTH THE PENINSULA HONG KONG
SPECIAL OSAKA - TOKYO 6D4N
SPECIAL OSAKA - TOKYO 6D4N
XJ-VT
กำหนดการเดินทาง : (2560)
19 ธ.ค. 56-24 ธ.ค. 56
สถานที่ท่องเที่ยว :

สนามบินดอนเมือง >> โอซาก้า-โอซาก้า >> อิสระเต็มวัน หรือซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน-โอซาก้า >> เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ >> ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ >> นาโกย่า >> ช้อปปิ้งห้างอิออนมอลล์-นาโกย่า >> ทะเลสาบฮามานะ >> โกเท็มบะ เอาท์เล็ท >> บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์- โอชิโนะ ฮัคไค >> ทะเลสาบยามานากะ-ทะเลสาบยามานากะ >> ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ >> สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
SPECIAL OSAKA - TOKYO 6D4N
Surprise London 6D3N
Surprise London 6D3N
TG-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 พ.ย. 60-27 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ – เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – โรงอาบน้ำโรมัน - ลอนดอน - ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ – ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – จตุรัสทราฟัลการ์ – จัตุรัสเลสเตอร์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด - ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ – อ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน    -  ลอนดอน – สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ – ไชน่าทาวน์ – ห้างแฮร์รอด - สนามบินฮีทโธวร์ - สนามบินสุวรรณภูมิ               
 
Surprise London 6D3N
EAST EUROPE Germany Austria Slovakia Czech Hungary 8D5N
EAST EUROPE Germany Austria Slovakia Czech Hungary 8D5N
QR-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
27 ต.ค. 60-03 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี  - สนามบินมิวนิค - โฮเอินชวังเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค -  สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า – BMW Welt - จัตุรัสมาเรียน Marienplatz - มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก – ฮัลล์สตัท หมู่บ้านมรดกโลก - เมือง Ceske Budejovice - เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ – กรุงปราก  สาธารณรัฐเช็ก - สะพานชาร์ลส์     - ปราก - เข้าชมปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - บราติสลาว่า - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส ประเทศฮังการี -  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ -บูดาเบส – เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ - ถนนคาร์ทเนอร์ -  ท่าอากาศยานโดฮา  –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ        
 
EAST EUROPE Germany Austria Slovakia Czech Hungary 8D5N
MY AUTUMN IN KOREA 5D3N
MY AUTUMN IN KOREA 5D3N
LJ-ST
กำหนดการเดินทาง : (2560)
10 ต.ค. 60-04 พ.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)-อินชอน - ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) - วัดชินฮึนซา-สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – Cosmetic Outlet – อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด-สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง -  โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – อิสระช้อปปิ้งถนนอินซาดง - ช้อปปิ้งตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) -ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก  - ละลายเงินวอ สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ   
MY AUTUMN IN KOREA 5D3N
GERMAN AUSTRIA SWISS 7D4N
GERMAN AUSTRIA SWISS 7D4N
EY-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
08 เม.ย. 67-08 มิ.ย. 55
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี  - สนามบินมิวนิค – สนามอัลลิอันซ์อารีน่า - BMW Welt – จัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ – ซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล –บ้านเกิดโมสาร์ท – จัตุรัสเรสซิเดนท์ - ซาลซ์บูร์ก - ฮัลล์สตัทท์ – อินส์บรุค – หลังคาทองคำ - ถนนมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ - อินส์บรูค - เมืองโฮเอินชวังเกา – ปราสาทนอยชวานชไตน์ - ฟุสเซ่น - ซูริค -ซูริค - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น - สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – ซูริค - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ      
GERMAN AUSTRIA SWISS 7D4N
Hello PARIS 6D3N
Hello PARIS 6D3N
EY-ITJ
กำหนดการเดินทาง : (2560)
05 ต.ค. 60-04 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี  - สนามบินปารีสชาร์ล เดอ โกลด์ – ปารีส – มหาวิหารนอเทรอดาม – หอไอเฟล - ถนนชองป์ส เอลิเซ่ –ประตูชัยนโปเลียน – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ร้านDuty Free - ช้อปปิ้งห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ -เมืองตูร์ – เข้าชมปราสาทเชอนองโซ - ปารีส - อิสระเต็มวันท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - พระราขวังแวร์ชายส์ - ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท - สนามบินชาร์ลเดอโกลล์ - สนามบินอาบูดาบี้ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
Hello PARIS 6D3N
FUKUOKA - HUIS TEN BOSCH NEW YEAR 6D4N
FUKUOKA - HUIS TEN BOSCH NEW YEAR 6D4N
GLH-TG
กำหนดการเดินทาง : (2560)
29 ธ.ค. 60-03 ม.ค. 61
สถานที่ท่องเที่ยว :
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-เก็บสตอเบอรี่-เบปปุ-บ่อน้ำแร่จิโกกิ เมกุริ -  หมู่บ้านยูฟูอิน-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิค บอมบ์-สวนสันติภาพนางาซากิ-นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาอินาซะ -  สวนโกลเฟอร์-HUIS TEN BOSCH-เมืองฟุกุโอกะ - ลานสกี TENZAN-โทสุ เอ้าท์เล็ต-ย่านเท็นจิน-คาแนลซิตี้ - สนามบินฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ 
FUKUOKA - HUIS TEN BOSCH NEW YEAR 6D4N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved